Black and White Illustration

Medical artwork is often produced in a myriad of styles depending on the application. One such style is black and white illustration. Commonly used in textbook publishing and in patient education materials, this style is highly revered for its timeless appeal.

Arte médica a menudo se produce en una gran variedad de estilos dependiendo de la aplicación. Uno de los estilos es ilustración blanco y negro. Comúnmente utilizado en editorial de libros de texto y materiales educativos para pacientes, este estilo es muy venerado por su intemporal atractivo.

Medische illustraties worden vaak geproduceerd in diverse stijlen, afhankelijk van de toepassing. Een dergelijke stijl is een zwart-wit afbeelding. Gebruikt in leerboeken en patiëntenvoorlichting, is deze stijl zeer gewaardeerd voor haar tijdloze aantrekkingskracht.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu