Privacybeleid

 

 

PRIVACYVERKLARING KARIN SPIJKER

KARIN SPIJKER ("'wij"), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KARIN SPIJKER acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de "AVG". Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://karinspijker.com/ en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voorhet laatst aangepast op: 9 november 2022.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die KARIN SPIJKER aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deeIt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

SOORTEN GEGEVENS VERZAMELD

Wanneer u gebruik maakt van onze ddiensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan op te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijfsonderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

 

 

GRONDEN VOOR DE VERWERKING

Wij verwerken uw uw persoonsgegevens in het algemeen voor voor de volgende volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • KARIN SPIJKER analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • KARIN SPIJKER verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wij verzamelen uw verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te alien tijd kunt intrekken.

 

WAARSCHUW VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

 

UW RECHTEN

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met onsopnemen. Wezorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met onsopnemen om uw informatie op te waarderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met onsopnemen met betrekking tot deze verzoeken. Wezullen altijd tijdig reageren in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

 

DELEN MET ANDEREN

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Ter realisatie van de doeleinden beschreven beschreven in deze Privacyverklaring kunnen kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen wij uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 

EENALYTISCHE

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waarmogelijk, zullen wij deze gegevens pseudoniemeren.

 

COOKIES

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres warden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registreren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

BEVEILIGING

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking warden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van van wachtwoorden en mogelijk en mogelijk een tweede tweede factor;
 • Codering van gegevens:
 • Pseudoniemeren van gegevens;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel:
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen:
 • Controle van erkende autorisaties