Animatie

Een verhaal plannen

Wat is een storyboard?

Een storyboard kan je helpen om te zien hoe je project eruit gaat zien voordat het begint. Kunstenaars tekenen de stappen van een onderneming - van begin tot eind - op papier, wat later van onschatbare waarde wordt tijdens de productie.

Deze diagrammen dienen meerdere doelen: visuele hulpmiddelen en hulpmiddelen om verhalen te vertellen voor regisseurs en producenten, die ze gebruiken als referentie tijdens presentaties.

Storyboards maken het filmmaken voor iedereen minder inspannend, want als er zich een probleem voordoet, kan dat in een vroeg stadium worden opgelost in plaats van vele uren te besteden aan het bedenken van oplossingen nadat er onvermoeibaar aan het project is gewerkt.

Storyboard